Actividades e producción científica : anos 1992-1994 - Santiago de Compostela : Universidade : Fundación Pedro Barrié de la Maza , D.L. 1996 - Cuadernos I+D ; 4 .

Contiene: t. I. Estatísticas xerais - t. II. Ciencias sociais e humanidades - t. III. Ciencias puras e ciencias da vida - t. IV. Ciencias veterinarias, agrarias e da terra, ciencia da saude

84-85728-96-3 (o.c.)


Universidad de Santiago de Compostela


Investigación científica


Galicia

378.4

Powered by Koha