Resíduos sólidos urbanos : a sua problemática e a sua geston / coordenadores: Marcos Lodeiro Pose, Rosa María Verdugo Matês. - Santiago de Compostela : Universidad de Santiago de Compostela, 2005. - 118 p. - Documentos de traballo. Xornadas do idega ; 5. .


Residuos urbanos.
Salud pública

628.4

Powered by Koha