Kreshkov, A. P.

Curso de química analítica : análisis cuantitativo / A.P. Kreshkov, A.A. Yaroslávtsev. - Moscú : Mir, 1985. - 336 p. ; 22 cm.

Índice.


Química analítica cuantitativa

543.062

Powered by Koha