Liberalisme polític i democràcies plurinacionals / Ferran Requejo, Miquel Caminal (eds.) - [Barcelona] : Generalitat de Catalunya, 2009. - 450 p. ; 23 cm. - Clàssics del Federalisme. .

978-84-3938-062-7


Nacionalismo.
Federalismo

342.24

Powered by Koha