Piostrye loshadki: Povesti i rasskazy/ Viliam Folkner

Faulkner, William novelista, narrador y poeta estadounidense

Piostrye loshadki: Povesti i rasskazy/ Viliam Folkner

Пёстрые лошадки: Повести и рассказы/ Уильям Фолкнер - Moskva: Vysshaia shkola, 1990 - 604 p. 20 cm - Biblioteka studenta-slovesnika .

5060016471


Literatura estadounidense

Powered by Koha